Onder onze grondwerkdiensten kunt u verstaan; het vernieuwen of aanleggen van de infrastructuur onder de grond. Met infrasturctuur moet men denken aan riolering en kabels onder de grond. Daarnaast zijn wij actief in het veranderen of bewerken van de ondergrond ten behoeve van de bestrating of aanleg van uw tuin.